PREMSA UN MISSATGE PER LA LLENGUA
VOLEM PREMSA I INFORMACIO' EN CATALA' A L'ALGUER

Nom i cognoms (opcional): 

Email (opcional): 

Lloc dels Paisos Catalans o no: 

Llegiu la carta a les redaccions: 
(s'enviara' a diversos diaris i webs en italia' de l'Alguer)

 
 


Moltes gràcies per col.laborar!

Campanya promoguda pel lectorat de catala' de la Universitat de Sàsser
Visiteu el bloc dels estudiants de catala' de l'Alguer i de Sàsser:
Alumnes de catala'